Soroptimist Club Ede

Club Ede is opgericht in 1996 en telt momenteel 41 leden, van wie de oudste geboren werd in 1923 en de jongste in 1976. Niet alleen de spreiding over leeftijdsgroepen is groot, ook de spreiding over beroepen is aanzienlijk. Bekijk de ‘Wie zijn wij’ pagina om ons te leren kennen.
Elke maand komt de club bijeen in Restaurant Buitenzorg in Ede en dan worden diverse thema’s besproken. Tevens zijn er enkele malen per jaar kleine kringbijeenkomsten en tafelgesprekken.

Het jaarthema van onze voorzitter van dit jaar, Lisette van den Berg, is “Da’s gek”: Vaak zitten we vast in onze eigen systemen, patronen en waarden. Dan hebben we ons oordeel allang gevormd, en dit bepaalt de manier waarop we problemen benaderen en oplossingen zien. Hoe mooi zou het daarentegen zijn als we een “open mind” zouden hebben, met echte interesse, en als we niet direct zouden vervallen in veilige maar belemmerende overtuigingen zouden durven. Laten we omdenken: van een probleem een feit maken en daarmee een nieuwe mogelijkheid creëren van Ja-maar naar Ja-en.

Soroptimist Club Ede maakt deel uit van een wereldwijde organisatie met bijna 100.000 vrouwelijke leden. Soroptimist International steunt projecten die gericht zijn op het verbeteren van de positie van meisjes en vrouwen.

Om geld in te zamelen organiseren wij als club jaarlijks Movie and More, een filmavond in Cinemec. In de afgelopen 13 edities hebben we meer dan 180.000 euro bijeengebracht.
Op 5 maart 2019 heeft de laatste Movie and More plaatsgevonden, met de Nederlandse voorpremière van de film “On The Basis Of Sex”. De opbrengsten hiervan kwamen ten goede aan School for Justice, een uniek opleidingsprogramma van Free a Girl.

Save the date!

We kijken alweer uit naar de volgende Movie and More op 31 maart, wanneer de film Bombshell vertoond zal worden. De opbrengsten van de avond zullen gaan naar het Kibeho Embroideries Project in Rwanda, gebaseerd op het Mapula Embroidery Project in Pretoria, een project dat wij in 2012 als club hebben gesteund.
Meer informatie? Zie onze pagina Movie and More.

Laatste nieuws

Succesvolle aftrap "Orange the World" ook in Ede

Meer dan 50 aanwezigen hebben maandagavond 25 november bij de historische Concordiamolen in Ede symbolisch ‘nee’ gezegd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Woorden, gesproken en gezongen, zetten deze belangrijke boodschap kracht bij, hetgeen ook opgepikt werd door de media: een heel groot stuk in de digitale Gelderlander met de foto die Arjan van Bruggen heeft gemaakt, de opening van Edese Post en een groot stuk in Ede Stad in de rubriek ‘wethouder aan het woord’. We hopen dat met dit soort publicaties het onderwerp ‘bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes’ bij nog veel meer mensen op het netvlies komt.
In Ede kleurt de wereld even oranje in de strijd tegen geweld tegen vrouwen

Stadsdichter Larissa Verhoeff maakte speciaal voor deze gelegenheid een bijzonder gedicht: ‘In dit licht staan wij, massaal zij aan zij. Zit jij aan vrouwen, dan krijg je te maken, met de gebundelde oerkracht van wij’.


Valley Voices Vocal Group ondersteunde met: ‘I’m still standing after all this time, Looking like a true survivor, feeling like a little kid, Picking up the pieces of my life without you on my mind’.
Wethouder Hester Veltman benadrukte in haar persoonlijke toespraak: ‘Ieder slachtoffer is er een te veel’.

En Soroptimist clubpresident Lisette van den Berg besloot de bijeenkomst door juist ook jongens en mannen op te roepen samen met vrouwen te strijden tegen dit geweld.

In 2020 zal in Ede ook de Oude Kerk worden verlicht, beloofde de wethouder.

Vanaf 25 november kleurt Gelderse Vallei oranje

Vanaf 25 november worden in het kader van ‘Orange the World’ beeldbepalende gebouwen in de Food Valley 16 dagen lang oranje verlicht: de Cuneratoren in Rhenen, de Concordiamolen in Ede, hotel De Wereld en het gemeentehuis van Wageningen, de RK kerk in Bennekom en het gemeentehuis van Renkum.
Dat is vanwege de wereldwijde actie Orange the World, mede op initiatief van Soroptimistclubs wereldwijd, waarmee aandacht wordt gevraagd voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst voor hen, zonder geweld.

In Bennekom, Ede, Renkum, Rhenen en Wageningen

De actie in Ede wordt op maandag 25 november om 19.00 uur gehouden bij Cultura, met uitzicht op de oranje verlichte Concordiamolen. Dan wordt na een kort optreden van Valley Voices Vocal Group door stadsdichter Larissa Verhoeff een gedicht voorgelezen, dat zij speciaal voor deze actie heeft gemaakt. Hierbij zijn wethouder Hester Veltman en leden van Soroptimistclub Ede en andere sympathisanten aanwezig, waarna de oversteek naar de molen wordt gemaakt voor een foto van de actie.
Larissa Verhoeff draagt het gedicht vervolgens om 20.00 uur voor bij de RK Maria Virgo Regina-kerk in Bennekom, in bijzijn van Bennekomse Soroptimisten. In Rhenen, Wageningen en Renkum vinden ook op dat tijdstip eigen acties plaats.
Zie ook de flyer:

Wereldwijd kleuren gebouwen oranje

Iedere jaar kleuren overal in de wereld gebouwen oranje. Zo kleurden eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Op deze manier laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen. Nederland zal naar verwachting dit jaar de meeste oranje gebouwen en objecten ter wereld tellen! Tot nu toe hebben al 100 gemeenten en een aantal provincies toegezegd.

Verlichte gebouwen in de regio

In de regio kleuren, op verzoek van lokale Soroptimistclubs, steeds meer gebouwen oranje. Soroptimistclub Ede heeft de gemeente Ede gevraagd mee te doen aan deze actie, nadat dit vorig jaar al in de gemeenteraad was aangenomen na een motie. De actie loopt 16 dagen door, tot 10 december, de internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Met een oranje accent op de kleding en via social media willen Soroptimisten het onderwerp ‘bestrijden van geweld tegen vrouwen’ agenderen en bespreekbaar maken.

Actie Orange the World

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Orange the World is een initiatief van UN Women, de Unie van Soroptimistclubs en Zonta. Uiteraard is iedereen die dit project een warm hart toedraagt, welkom om via #orangetheworld aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en waar mogelijk aan te sluiten bij lokale acties. Een kaart van Nederland met de volledige lijst van deelnemende gemeenten en provincies is te vinden op: Map Orange the World