Soroptimist Club Ede

Club Ede is opgericht in 1996 en telt momenteel 44 leden, van wie de oudste geboren werd in 1923 en de jongste in 1976. Niet alleen de spreiding over leeftijdsgroepen is groot, ook de spreiding over beroepen is aanzienlijk. Bekijk de ‘Wie zijn wij’ pagina om ons te leren kennen.
Elke maand komt de club bijeen in Restaurant Buitenzorg in Ede en dan worden diverse thema’s besproken. Tevens zijn er enkele malen per jaar kleine kringbijeenkomsten en tafelgesprekken.

Het jaarthema van onze voorzitter van dit jaar is “Bewegen – Beweging – Bewogen”.

Soroptimist Club Ede maakt deel uit van een wereldwijde organisatie met bijna 100.000 vrouwelijke leden. Soroptimist International steunt projecten die gericht zijn op het verbeteren van de positie van meisjes en vrouwen.

Om geld in te zamelen organiseren wij als club jaarlijks Movie and More, een filmavond in Cinemec. In de afgelopen 12 edities hebben we meer dan 165.000 euro bijeengebracht.
De laatste Movie and More heeft plaatsgevonden op dinsdag 13 maart 2018. We hadden weer een mooie film: “Difret”, het speelfilmdebuut van de Ethiopische regisseur Zeresenay Mehari met als uitvoerend producent Angelina Jolie. De opbrengsten waren bestemd voor het project dat wij steunen: Confidence Centre in India, van Justice and Care.


Op 5 maart 2019 zal de volgende Movie and More plaatsvinden, waarvan de opbrengsten ten goede zullen komen aan School for Justice.

Laatste nieuws

 • Soroptimistclub Ede steunt dit jaar het project School for Justice, een uniek opleidingsprogramma van Free a Girl in onder meer India. Free a Girl zet zich in om minderjarige meisjes uit de prostitutie te bevrijden en daders veroordeeld te krijgen. Op dinsdag 5 maart 2019 zullen we daarvoor weer de benefiet-filmavond Movie and More organiseren bij Pathé in Ede.
  Binnenkort zal daarover meer informatie beschikbaar zijn, kaartjes zijn vanaf januari 2019 te verkrijgen.

  Publicatiedatum

 • Soroptimist Club Ede goes Europe… dankzij een uitnodiging van de Duitse zusterclub Schwäbisch Hall. In Brussel ontmoetten leden van de Nederlandse en Duitse club (en Duitse partners) twee Europarlementariërs. Ook woonden de Soroptimisten (deels) een zitting bij.

  Publicatiedatum

 • Gedurende ruim een jaar is een aantal Soroptimisten van Club Ede in verschillende bijeenkomsten en workshops opgetrokken met vluchtelingenvrouwen uit de regio. Diverse aspecten kwamen aan bod, zoals het delen van de eigen beroepservaring, het geven van tips en adviezen, het meedenken over mogelijkheden om informatie te krijgen en het leggen van contacten. Onlangs was de als afsluiting bedoelde bijeenkomst maar er zijn ideeën genoeg voor een vervolg

  Publicatiedatum